U akademskoj 2020/2021. godini na državnim fakultetima iz oblasti kompjuterskih znanosti i IT-a u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Zenici i Bihaću planiran je upis preko 900 studenata.

Banja Luka

Elektrotehnički fakulteta Univerziteta u Banja Luci organizira program “Računarstvo i informatika” koji ove godine upisuje 92 studenta, a natječaj za upis bit će otvoren do 26. lipnja 2020. godine.

Bihać

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisao je natječaj za upis 41 studenta na Elektrotehničkom odsjeku. Natječaj za upis na I godinu studija traje od 16. lipnja 2020. do 16. srpnja 2020. godine.

Mostar

Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisao je natječaj za upis 310 studenata od čega je 250 DL studenata. Natječaj je otvoren do 03.07.2020. godine. Također, otvoreni su natječaji na Sveučilištu u Mostaru i to na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

Sarajevo

Na Univerzitetu u Sarajevu studijski programi iz oblasti računarstva i informacijskih tehnologija realiziraju se na Elektrotehničkom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu otvoren je natječaj za upis na dodiplomski studijski program “Računarstvo i informatika”, i dvogodišnji stručni studijski program “Razvoj softvera”.

Na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta izvodi se dodiplomski studijski program “Teorija kompjuterskih znanosti” i stručni studijski program “Informacijske tehnologije”.

Stručni studijski programi na Univerzitetu u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu je od 2018. godine omogućio realizaciju i dvogodišnjih studijskih programa te su iste godine pokrenuti stručni studijski programi iz oblasti informacijskih tehnologija na Elektrotehničkom i Prirodno-matematičkom fakultetu. Za razliku od dodiplomskih studijskih programa, stručni studijski programi se izvode u trajanju od četiri semestra uz obaveznu industrijsku praksu.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu se izvodi stručni studijski program pod nazivom “Informacione tehnologije” i natječaj je otvoren do 28. lipnja 2020. godine. Za upis nije predviđen prijemni ispit, a kandidati će se rangirati na osnovu uspjeha iz srednje škole.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu realizuje stručni studijski program “Razvoj softvera” za koji je predviđen upis 50 studenata. Za upis će biti održan prijemni ispit koji neće biti eliminatoran nego će se ostvareni bodovi na ispitu dodavati u ukupan zbir bodova ostvarenih po različitim osnovama. Iako prijemni ispit nije eliminatoran, kandidati moraju prisustvovati na prijemnom ispitu.

Istočno Sarajevo

Na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu ove godine bit će upisano 40 studenata na studijskom programu “Računarstvo i informatika”.

Tuzla

Fakultet elektrotehnike univerziteta u Tuzli i Prirodno-matematički fakultet u Tuzli također organiziraju IT programe, a natječaji do trenutka objavljivanja teksta nisu objavljeni.

Zenica

Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici na smjeru “Softversko inženjerstvo” upisat će treću generaciju studenata, a natječaj je otvoren do 26.06.2020. godine. Predviđen je upis za ukupno 80 studenata.