Na području Trebinja bi trebala biti izgrađena solarna fotonaponska elektrana "Trebinje 1", odnosno kako su najavili prilikom potpisivanja koncesijskog ugovora "najveći solarna elektrana na Balkanu".

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, generalni direktor “Elektroprivrede” Republike Srpske Luka Petrović i izvršni direktor za investicije i razvoj MH ”ERS” Jovica Vlatković su u ponedjeljak potpisali ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje solarne elektrane na području Trebinja.

U sljedećih šest mjeseci bi trebala početi gradnja elektrane, a završetak gradnje se očekuje 24 mjeseca nakon toga. Snaga elektrane je procijenjena na 72,92 megavata, godišnja proizvodnja je procijenjena na otprilike 100 GWh, a okvirna vrijednost gradnje je 100.750.000 KM.

Koncesija za izgradnju solarne elektrane Trebinje 1 je dodijeljena Elektroprivredi Republike Srpske, matičnom poduzeće Trebinje i to na 50 godina što znači da će grad imati financijsku korist u razdoblju trajanja koncesije.

Solarna elektrana će, najavljeno je, zapošljavati određen broj ljudi jer će morati napraviti sustav održavanja budući da je njena površina više od 120 hektara na Zubačkom platou.

Entitetski, resorni ministar Petar Đokić je prilikom potpisivanja ugovora o koncesiji kazao da je Ministarstvo energetike i rudarstva izradilo strategiju kojom je planirano da se u Republici Srpskoj do 2035. godine izgradi mnoštvo energetskih objekata.