Na području Hercegovine registrirano je u 2016. godini registrirano je 115.674 cestovnih motornih vozila.

Prema analizi koju je objavio BIHAMK u Hercegovačko-neretvanskoj županiji registrirano je 69.147 motornih vozila, u Zapadno-hercegovačkoj županiji 30.954, a dok je u Livanjskoj županiji registrirano ukupno 15.573 vozila.

Na području ove tri županije registrirano je 99.188 putničkih vozila i 12.415 teretnih vozila.

Mopeda i motocikla je registrirano 625, a autobusa 512.

HNŽ (ukupno motornih vozila 69.147)

putnička vozila  60.432

mopedi i motocikli 196

autobusi 355

teretna vozila 6.482

ostalo 1.082


ZHŽ (ukupno motornih vozila 30.954)

putnička vozila  25.124

mopedi i motocikli 270

autobusi 96

teretna vozila 4.639

ostalo 825

Livanjska županija (ukupno motornih vozila 15.573)

putnička vozila  13.632

mopedi i motocikli 159

autobusi 61

teretna vozila 1.294

ostalo 427
Bljesak.info