Negativna demografska kretanja nastavljena su i tijekom 2019. godine u Hercegbosanskoj županiji gdje se broj stanovnika smanjuje iz godine u godinu. 

Najteža situacija je u Bosanskom Grahovu čije su ulice puste jer iz ove općine masovno odlaze cijele obitelji, dok je broj umrlih nekoliko puta veći od broja rođenih. 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije prošle godine u Bosanskom Grahovu umrlo je 29 stanovnika, dok su u matičnu knjigu rođenih upisane samo četiri bebe.

Stopa prirodnog priraštaja u Bosanskom Grahovu je bila negativna i 2018. godine, i iznosila je - 14,9 što je čini najlošijom u HBŽ prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.