Koordinacijsko tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje dobilo je informaciju o zatvaranju graničnih prijelaza prema Republici Srbiji za prelazak svih osoba.

Naime, prema informacijama Granične policije Bosne i Hercegovine prikupljenim sa terena, državna granica sa Republikom Srbijom, od 14 sati, bit će zatvorena za sve osobe, uključujući i državljane Republike Srbije, piše N1.

Prelazak će biti dozvoljen samo za teretna vozila.