Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da  bombaški napad u New Yorku, kojeg je izveo useljenik iz Bangladeša, traži "hitnu potrebu" Kongresa da donese reformu zakona o useljavanju.

Trump je izjavio kako je osumnjičenik ušao u Sjedinjene Države na temelju obiteljske imigrantske vize, koja je, kako je rekao,  "nespojivo s nacionalnom sigurnošću".