Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garantni fond” u iznosu od 5.700.000 KM.

Ovaj program je rezultat nastojanja Vlade Federacije BiH za nastavak iznalaženja mjera pomoći gospodarstvu Federacije BiH, uslijed poteškoća u poslovanju gospodarskih društava, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Subvencionirat će se dio kamata

Osnovni cilj Programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po Kreditno garantnom programu za velika poduzeća i Kreditno garantnom programu za izvoznike, ili će biti zaduženi u 2024. godini po ovim programima, da dobiju grant sredstva na ime subvencioniranja dijela troškova kamate. Subvencionirat će se dio kamata na tromjesečnoj razini, u visini do 2,5 posto.

Postupak subvencioniranja dijela kamate će se provoditi na način da će se vršiti refundiranje dijela kamate na kredite odobrene po ovim programima za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stupnja zaposlenosti, nabavku obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija, kao i pokretanje novih poslovnih aktivnosti i rast i razvoj postojećih. Uključuje i povećanje konkurentnosti, razvoj i uvođenje inovacija i novog zapošljavanja (ukoliko se odnosi na novu investiciju). U strukturi odobrenog kredita do 30 posto se može odnositi na financiranje tekućih sredstava.

Programom se definira zakonodavni okvir, cilj, namjena sredstava, korisnici programa, raspoloživa sredstva, trajanje programa, visina subvencionirane kamatne stope, uvjeti koje treba ispuniti korisnik, kao i postupak odobravanja sredstava.

Nema javnog poziva

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije neće raspisivati javni poziv po ovom programu, s obzirom da će korisnici sredstava garancijskog fonda po automatizmu dobiti mogućnost korištenja sredstava za regresiranje kamata. Prema ovom programu, korisnici kredita stječu pravo na regresiranje kamata za I, II, III i IV kvartal 2024. godine ukoliko su uredno izmirili dosadašnje obveze po kreditu.

Vlada je također donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata - Garantni fond, između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije BiH. Za potpisivanje Ugovora ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije.