Poznato je da su se oko nedavno usvojenog Pravilnika o načinu kontrole cijena lijekova u BiH vodile mnoge političke i druge bitke, no usvojen je. Direktora Agencije za lijekove BiH Aleksandar Zolak, za Oslobođenje je objasnio šta konkretno za građanstvo u BiH znači ovaj pravilnik prilikom čijeg usvajanja je rečeno da on stupa na snagu krajem siječnja ili početkom veljače naredne godine.

‘’Čeka se objavljivanje Pravilnika u Službenom glasniku BiH. Podzakonska akta najčešće stupaju na snagu ili danom objavljivanja ili osmog dana od dana objavljivanja. Agencija će maksimalne veleprodajne cijene lijekova za BiH tržište objaviti na svojoj internet-stranici 61. dana od dana stupanja na snagu Pravilnika i od tada će svi morati da prometuju svojim lijekovima po cijenama nižim ili jednakim onim objavljenim na internet-prezentaciji Agencije’’, kaže direktor.

Zolak je nedavno izjavio da je “BiH danas više država nego što je to bila prije usvajanja Pravilnika”.

‘’BiH je više država time što je prihvatila regulirati cijene lijekova na svom tržištu, a ne da pasivno posmatra kako ih industrija regulira. Pravilnik se odnosi na sve lijekove čiji je režim izdavanja “Lijek se izdaje uz liječnički recept” (Rp, ZU, SZU, Rp/Sp). Njih je oko 80 posto od ukupnog tržišta lijekova u BiH. Pravilnikom se ne reguliraju cijene lijekova čiji je režim izdavanja “Lijek se izdaje BEZ lijeničkog recepta”, naglašava Zolak.

Napominje kako je o primjerima cijena nezahvalno govoriti.

‘’Neke smo već objavljivali u medijima. Cijene lijekova će padati u rasponu od nekoliko postotaka, do nekoliko desetina postoraka. Međutim, neki lijekovi neće mijenjati cijene. Među lijekovima koji će pojeftiniti nalaze se oni za kardiovaskularna oboljenja (za snižavanje povišenog krvnog tlaka, za smanjivanje povišenog nivoa masnoća u krvi, ili povišenog nivoa šećera u krvi), pojedini antibiotici, lijekovi za liječenje problema sa povišenom kiselinom u želucu... pojedini lijekovi za tretman onkoloških oboljenja..., nabraja Zolak, te dodaje da je interes građana, prije svega, da im država omogući adekvatnu dostupnost lijekova i da ti lijekovi imaju odgovarajući kvalitet/efikasnost/sigurnost, a na kraju i odgovarajuću cijenu.

‘’Do sada je interes industrije (ili pojedinaca) bio ispred interesa građana kada su cijene lijekova u pitanju. Građani su plaćali lijekove po cijenama koje industrija odredi, bez korektivnog faktora od države. Sada će to biti drugačije. Industrija će određivati cijene svojih lijekova krećući se u okviru koji država nametne’’, smatra direktor Agencije.

Podsjeća kako je tržište lijekova u BiH vrijedno oko 600.000.000 KM, a da lijekovi na koje se Pravilnik odnosi vrijede oko 520.000.000 KM.

‘’Procijenili smo, na osnovu analiza koje smo radili, da će ušteda biti oko 10 posto, odnosno, oko 50.000.000 KM. I do sada je bilo nekih promjena u cijenama lijekova. Vidite, tržišna utakmica uvijek dovede do nižih cijena bilo kog proizvoda, pa i lijekova, kaže Zolak, ali napominje da to dosad nije bila “organizirana akcija”.
‘’Sada će svima biti nametnute maksimalne veleprodajne cijene i svi će morati da se tome prilagode, odnosno, morat će spustiti cijene svojih lijekova do zadatog maksimuma (ili ispod njega). Ova organizirana nivelacija će uvjetovati procijenjene uštede. Cijene lijekova u referentnim državama se takođe mijenjaju. Promjena cijena u referentnim državama utjecat će na promjene cijena u BiH i nakon ovog prvog vala prilagođavanja’’, zaključuje Zolak.

Bljesak.info