Za sport od značaja za Federaciju BiH prema odluci Federacije BiH predviđeno je za sport ukupno 1.920.000 KM, od čega za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata 500.000 KM.

Za sufinanciranje organiziranja Europskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala "EYOF 2019" predviđeno je 450.000 KM, za sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na službenim međunarodnim natjecanjima 300.000 KM i za nagrađivanje sportaša u skladu s Uredbom o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrade sportašima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene sportske rezultate na međunarodnim natjecanjima 270.000 KM.

Za mlade je predviđeno 400.000 KM, od čega 230.000 KM za podršku programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i sporta, čiji je cilj poboljšanje položaja mladih.

Federalna vlada usvojila je naime danas na sjednici u Sarajevu deset programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta planiranih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 8.578.000 KM.