Sveučilišna klinička bolnica Mostar raspisala je natječaj za zapošljavanje 21 novog djelatnika.

Na neodređeno vrijeme, stoji u natječaju, prima se po jedan radnik na radna mjesta električar u Službi za tehničke djelatnosti, administrativni djelatnik na Kliničkom zavodu za radiologiju, koordinator za kvalitetu i sigurnost hrane u Službi za prehranu bolesnika te referent za administrativne poslove i odnose sa pacijentima u Uredu za nadzor i unaprijeđenje kakvoće.

Na određeno vrijeme u trajanju do 2 godine u ovisnosti radi li se o zamjeni djelatnika na trudničkom, porodiljskom, dugotrajnom  bolovanju i neplaćenom odsustvu traže se:

- Magistar kemije u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku – 1 izvršitelj
- Administrativni djelatnik na Klinici za infektivne bolesti – 1 izvršitelj
- Administrativni djelatnik na Klinici za onkologiju – 1 izvršitelj
- Referent na protokolu za otpremu pošte u Službi za pravne i opće poslove – 1 izvršitelj
- Rukovalac boca pod tlakom u Službi za tehničke djelatnosti – 2 izvršitelja
- Djelatnik za transport hrane u Službi za prehranu bolesnika – 1 izvršitelj
- Fizički djelatnik u Službi za tehničke djelatnosti – 4 izvršitelja
- Servirka u Službi za prehranu bolesnika – 4 izvršitelja
- Spremačica u Transfuzijskom centru – 2 izvršitelja

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu. Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad sukladno Pravilniku o radu SKB Mostar, navodi se u raspisanom natječaju.

Prijave se dostavljaju u roku od osam dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir. Više na linku.