Sveučilišna klinička bolnica Mostar raspisala je novi javni natječaj za posao.

Radi se o čak 104 radna mjesta, a osobe će biti primljene na neodređeno vrijeme.

Na temelju članka 20. Zakona o radu (Službene novine FBiH 26/16, 89/18 i 44/22), članaka 45. i 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 7. Pravilnika o radu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar evid. br. 5714/2 od 22.07.2022. godine, te Odluke ravnatelja evid. broj: 01-33-4154/24, a sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBIH (Službene novine Federacije BiH, br. 13/19 i 9/21), Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa sjedištem u Mostaru, Bijeli Brijeg b.b., objavljuje sljedeći javni natječaj za prijam u radni odnos u SKB Mostar:

Neodređeno vrijeme za radna mjesta:

    Biolog u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku – 1 izvršitelj
    Koordinator za projekte i korporativnu komunikaciju u Uredu za projekte – 1 izvršitelj
    Psiholog (VŠS) u Odjelu za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju – 1 izvršitelj
    Fizioterapeut (VŠS) na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – 3 izvršitelja
    Sanitarni inženjer u Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku – 1 izvršitelja
    Vozač specijalnog sanitetskog vozila u Odsjeku prometa Službe za tehničke djelatnosti – 4 izvršitelja
    VKV automehaničar u Odsjeku prometa Službe za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj
    VKV autoelektričar u Odsjeku prometa Službe za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj
    Medicinska sestra/tehničar na Klinikama / Odjelima / Zavodima / Centrima / Službama – 49 izvršitelja (Klinika za dječje bolesti – 7, Klinika za ortopediju – 3, Klinika za onkologiju – 3, Klinika za otorinolaringologiju – 1, Odjel za plućne bolesti i TBC – 4, Centar za urgentnu medicinu i hitne prijeme – 5, Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje – 10, Klinika za kirurgiju – 2, Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu – 4, Klinika za neurokirurgiju – 2, Klinika za psihijatriju – 2, Klinika za neurologiju – 6)
    Administrativni djelatnik na Klinici za onkologiju – 1 izvršitelj
    Instrumentarka u Operacijskom traktu Klinike za kirurgiju – 1 izvršitelj
    Laboratorijski tehničar u Kliničkom zavodu za patologiju, citologiju i sudsku medicinu – 1 izvršitelj
    Laboratorijski tehničar u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku – 3 izvršitelja
    Farmaceutski tehničar u Bolničkoj ljekarni – 2 izvršitelja
    Recepcionar u RJ Centralnoj recepciji Službe za pravne, kadrovske i opće poslove – 1 izvršitelj
    Informatičar (SSS) u Službi za informatiku – 1 izvršitelj
    Djelatnik na stroju za ribanje i čišćenje u Odsjeku za higijensko održavanje prostorija Službe za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj
    Rukovalac kotlova u Odsjeku za termoenergetiku Službe za tehničke djelatnosti – 3 izvršitelja
    Radnik na mašinama za uništavanje infektivnih kategorija medicinskog otpada u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj
    Monter centralnog grijanja u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj
    Vrtlar u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj
    Skladištar u Bolničkoj ljekarni – 1 izvršitelj
    Pomoćni radnik u Službi za prehranu bolesnika – 1 izvršitelj
    Servirka u Službi za prehranu bolesnika – 5 izvršitelja
    Peračica rublja u RJ Centralna praonica Službe za tehničke djelatnosti – 2 izvršitelja
    Spremačica u Odsjeku za higijensko održavanje prostorija Službe za tehničke djelatnosti – 16 izvršitelja

Javni natječaj otvoren je 21. svibnja, a traje do 29. svibnja. Detalje natječaja možete pročitati OVDJE.