Služba za poslove sa strancima izrekla je mjeru protjerivanja šest osoba koji se dovode u vezu s neredima u migrantskom centru u Blažuju kod Sarajeva.

Inspektori Službe za poslove sa strancima su u suradnji s pripadnicima MUP-a Županije Sarajevo poduzeli mjere i radnje, te procesuirali državljanina Irana, čije ponašanje je bilo povod neredima u privremenom prihvatnom centru u Blažuju koji su se dogodili 20. siječnja u večernjim satima.

Njemu je izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriju BiH u periodu od tri godine. Državljanin Irana stavljen je pod nadzor u Imigracijski centar gdje će boraviti dok se ne steknu uvjeti za njegovo udaljenje sa teritorija BiH.

"U suradnji Službe za poslove sa strancima i MUP-a Županije Sarajevo, prepoznato je i pronađeno još pet osoba sudionika događaja u Blažuju, kojima je Služba za poslove sa strancima izrekla mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriju BiH. Među njima su tri državljanina Afganistana i dva Pakistanca. Oni su stavljeni pod nadzor u Imigracijski centar gdje će boraviti do udaljenja sa teritorija BiH", priopćeno je.

Služba za poslove sa strancima u suradnji s MUP-om Županije Sarajevo nastavlja s aktivnostima na identificiranju i procesuiranju onih migranata koji su bili vođe nereda. U neredima koji su se dogodili u privremenom prihvatnom centru u Blažuju među oštećenim vozilima je i jedno službeno vozilo Službe za poslove sa strancima.