Kongres Stranke demokratske akcije (SDA) u subotu će usvojiti Programsku deklaraciju kojom će definirati političku poziciju i politiku SDA u narednom razdoblju.

Portal Klix.ba objavio je ključne programske ciljeve za koje se SDA namjerava zalagati.

"Naš primarni i dugoročni cilj je usvajanje ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definirana kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina, s tri razine vlasti državnim, regionalnim i lokalnim s gradom Sarajevom koji je politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine", piše u Programskoj deklaraciji SDA.

SDA ističe da će podržati ustavne reforme koje su u interesu svih građana BiH i koje vode jačanju funkcionalne državne strukture i da sva buduća rješenja moraju zadovoljiti princip pune ravnopravnosti naroda i građana na svakom dijelu BiH.

"U prvoj fazi ustavnih reformi podržat ćemo amandmanske promjene postojećeg Ustava BiH, koje osiguravaju usklađivanje Ustava s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uspostavljanje Vrhovnog suda kao institucije koja će garantirati jednake standarde za sve građane, osiguravanje nadležnosti države u onim segmentima koji su uvjet za priključenje BiH NATO savezu i EU, efikasno funkcioniranje institucija BiH i eliminiranje blokada u njihovom odlučivanju", navedeno je u deklaraciji.

Kako piše, SDA će se zalagati za dosljednu implementaciju presuda Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH, posebno navodeći da će insistirati na tome da se do kraja implementiraju odluke Ustavnog suda BiH o ravnopravnosti naroda kako bi se uspostavila simetrična rješenja u oba bh. entiteta.

"Ovo se posebno odnosi na entitetske parlamente i predsjednike, odnosno potpredsjednike entiteta. Podržavamo ustavnu reformu entiteta FBiH, kojoj je cilj racionalizacija i efikasnije funkcioniranje vlasti. Nećemo prihvatiti bilo kakve nove podjele, etničke, teritorijalne ili institucionalne. Razmatranje administrativno-teritorijalne reorganizacije FBiH može biti razmatrano isključivo u okviru reorganizacije na prostoru cijele BiH", piše u deklaraciji.

SDA je otvorena za sve građane BiH

U Programskoj deklaraciji sedmog Kongresa SDA navedeno je da je SDA posvećena ostvarenju glavnog cilja, odnosno izgradnji suverene, cjelovite, demokratske i prosperitetne Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih naroda i građana na cijeloj njenoj teritoriji.

U dokumentu se posebno ističe svjesnost SDA da je BiH multietnička država koja mora biti uređena po mjeri svih njenih građana i naroda, uvjerenje da se unutrašnji problemi i otvorena pitanja mogu i trebaju rješavati kroz dijalog i kompromis te spremnost da se istraje na EU i NATO putu naše zemlje.

Što se tiče političke pozicije, SDA je u Programskoj deklaraciji navela da "potvrđuje poziciju bh. narodne stranke političkog centra otvorene za sve građane BiH koji prihvaćaju njene programske ciljeve" i to:

- Očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitosti države BiH, kao i nepovredivost njenih granica; punopravno uključivanje BiH u EU i NATO savez, kao i druge europske i svjetske asocijacije i organizacije; regionalnu suradnju na principima poštivanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta, dobrosusjedskih odnosa i međusobnog uvažavanja, kao osnovu za stabilnost i ekonomski prosperitet cijelog regiona; razvoj demokracije u društvenom i političkom životu i funkcioniranje pravne države;

- Uvažavanje i poštivanje te zalaganje za unapređenje osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda čovjeka i građana u skladu s međunarodnim dokumentima kojima se definitra ova oblast; daljnji razvoj SDA kao snažne demokratske političke stranke koja će biti lider pozitivnih promjena u bh. društvu i državi; očuvanje tekovina obrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. te očuvanje vrijednosti antifašizma, što uključuje zakonsku zabranu negiranja holokausta i genocida; očuvanje istine o agresiji na BiH 1992.-1995., borbu protiv pokušaja izjednačavanja strana i borbu protiv pokušaja uvođenja etničkog balansa u procesuiranju ratnih zločina;

- Ostvarivanje socijalne i nacionalne ravnopravnosti konstitutivnih naroda i građana na cijeloj teritoriji BiH; podršku kulturnim institucijama i nevladinim organizacijama koje rade na afirmaciji tradicije, kulture i identiteta Bošnjaka; afirmaciju bosanskog jezika kao zajedničkog identiteta svih građana BiH, uz očuvanje etničke posebnosti; slobodnu aktivnosti vjerskih zajednica zasnovanih na autonomiji i vjerskim slobodama;

- Zaštitu prava i interesa Bošnjaka u drugim državama regiona; razvijanje suradnje i jačanje veza s bh. iseljeništvom; borbu protiv svih oblika diskriminacije i socijalne isključenosti; poštivanje rodne ravnopravnosti; unapređenje socijalnih prava; unapređenje prava iz radnih odnosa i uvjeta rada u realnom sektoru; dosljedno provođenje principa tržišne ekonomije čije će pozitivne rezultate uživati svi građani BiH; borbu protiv korupcije i svih oblika kriminaliteta;

- Ravnomjeran regionalni razvoj, podršku povratničkim zajednicama i razvoj ruralnih sredina; afirmaciju mladih i intenziviranje njihovog učešća u javnom i društvenom životu; odgoj i obrazovanje u skladu s tradicijom i suvremenim potrebama tržišta i bh. društva.

SDA navodi da će ustrajati na reintegraciji BiH, jer je Dejtonskim mirovnim sporazumom, usprkos tome što je zaustavljena agresija na BiH, država dobila uređenje i unutrašnju strukturu s brojnim mogućnostima opstrukcija i blokada.

"I danas retrogradne snage, u miru, pokušavaju ostvariti one ciljeve koje nisu mogli ostvariti u ratu. Kako slabi uloga međunarodne zajednice u BiH, te snage su sve glasnije u zahtjevima za dodatne teritorijalne i etničke podjele. Nikada nećemo dozvoliti bilo kakve podjele, nego ćemo ustrajati i snažno raditi na dokidanju postojećih. Radit ćemo na jačanju države BiH i suprotstavit ćemo se svakom pokušaju devastiranja državnih institucija. Znatno ćemo povećati budžete za održivi povratak i boriti se za prava povratnika, jer je to najbolji put za reintegraciju zemlje", piše u Programskoj deklaraciji.

SDA je najavila i suprotstavljanje propagandi protiv bošnjačkog naroda navodeći da su već poznate propagandne metode i lažne optužbe o ekstremizmu i radikalizmu Bošnjaka, ali i borbu protiv relativizacije istine i izjednačavanja krivica kada je riječ o agresiji na BiH.

"Cilj je izjednačiti strane i tako ostvariti podjelu BiH. Nažalost, tome doprinose i aktivnosti pojedinih struktura bh. pravosuđa koje konstruira optužnice protiv branilaca BiH, a ne procesuira brojne inspiratore, organizatore i izvršioce masovnih i sistemskih izvršnih zločina od agresorskih vojski", piše u deklaraciji te se dodaje kako će SDA insistirati na usvajanju zakona o zabrani negiranja genocida.

SDA u Programskoj deklaraciji izražava punu spremnost da se što prije ispune preporuke iz Mišljenja Europske komisije o zahtjevu za članstvo BiH, ističući da će poseban fokus staviti na ispunjavanje zahtjeva koji se odnose na vladavinu zakona i nezavisnost pravosudnog sistema, suradnju s Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, uklanjanje etničkih i entitetskih blokada i mehanizma veta, supremaciju države nad ostalim razinama vlasti i implementaciju presuda Europskog suda za ljudska prava.

Reformirati policiju, VSTV snosi odgovornost za isključivanje Bošnjaka

"Pozdravljamo odluku NATO saveza kojom je BiH pozvana da podnese Prvi godišnji nacionalni program (ANP) u okviru odobrenog Akciona plana za članstvo u NATO-u (MAP). Učinit ćemo sve da se važeći zakoni i donesene odluke u cijelosti poštuju. Odbacujemo pokušaje koji dolaze iz bh. entiteta RS da se zaustavi NATO put Bosne i Hercegovine", navodi se u deklaraciji.

Programska deklaracija sedmog Kongresa SDA također tretira pitanja javne uprave, ekonomije, radničkih prava, državne imovine, nezavisnosti pravosuđa, sloboda, raseljenih osoba, boračke zaštite, socijalne zaštite, obrazovanja, Srebrenice, migranata, Mostara i tako dalje.

SDA će inzistirati na reformi policijskih snaga kako bi BiH imala uvezane, funkcionalne i efikasne policijske snage, ali i na suprotstavljanju pokušajima da se policija i tužilaštvo stave pod političku kontrolu i utjecaj, posebno u postupcima imenovanja i razrješenja.

"Suprotstavit ćemo se prisutnim tendencijama da se Bošnjaci isključe iz rukovodnih struktura pravosudnih institucija. Posebnu odgovornost za to snosi Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH čija je reforma neophodna", piše u Deklaraciji.

Petnaesti član deklaracije tretira pitanje bosanskohercegovačkog i etničkog identiteta i u njemu se navodi kako bh. identitet nije negiranje etničke pripadnosti Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih, već razvijanje osjećaja pripadnosti državi BiH.

Podsjećamo, čak 1.340 delegata u subotu će na Kongresu Stranke demokratske akcije (SDA) imati priliku izabrati predsjednika i devet potpredsjednika SDA. Već je jasno kako će za novog starog predsjednika SDA biti izabran Bakir Izetbegović, dok će od 15 nominiranih kandidata za potpredsjednike delegati SDA izabrati devet.