Šumarija Tomislavgrad u protekloj godini ostvarila je rekordnu proizvodnju drvnih sortimenata, uzgojnih radova, odnosno pošumljavanja kao i građevinskih radova.

Ostvarena proizvodnja drvnih sortimenata u neto masi u metrima kubnim iznosi ukupno 29391 s tim da je po vrstama drveća jele bilo najviše te je njene proizvodnje bilo 19736 m3. Zatim slijedi crni bor sa 6446 m3 i bukve s 2990 m3 dok ostalo otpada na ostale listače.

Vezano za uzgajanje šuma u 2016. godini, pošumljavanje goleti je bilo na 140,9 hektara, popunjavanja postojećih kultura na 75 hektara, pošumljavanje unutar izdanačkih šuma na 20,5 hektara te pošumljavanje unutar svih visokih šuma što je učinjeno na 12 hektara površine.

Iz Šumarije je kazano kako je pošumljavanje unutar visokih i izdanačkih šuma obavljeno podsijavanjem sjemena jele tako da se ne radi o klasičnom pošumljavanju.

Pošumljavanje je izvršeno na dva odjela planinskog dijela Ljubuše s tim da je površina pripremljena riperanjem teškim buldožderom, a sadnju je obavilo lokalno stanovništvo.

Također su, po riječima mjerodavnih iz Šumarije Tomislavgrad, svi zacrtani građevinski radovi obavljeni su uspješno i na vrijeme, čime je završen i projekt IPA prekogranične suradnje Forest Eye financiran sredstvima Europske Unije.

Tijekom protekle godine aktivnošću ove šumarije izgrađene su nove prometnice i to metodom frezanja u duljiini od 20 km (makadamski put od 15,8 km i šumski put za privlačenje od 4,5 km).

Pored puteva, iz tomislavgardske Šumarije napominju da je izvršeno održavanje i rekonstrukcija puteva u duljini od nekoliko kilometara.