Za Miholjdan - Mijolj (29. rujna) išlo se u Prozor. Na taj dan Ramljake je više privlačio dernek negoli misa u crkvi. Prije Mijolja domaćini bi odredili s koliko ovaca, goveda i konja može ići u zimu. Ako ne bi bilo dosta piće (stočne hrane - sjena), onda bi se za ovaj dernek prodalo blago (stoka) koje se ne bi moglo ishraniti. Bilo je onih koji su imali više sijena pa bi jeftinije kupovali stoku ujesen a skupo prodavali u proljeće.

U novije vrijeme kada je u Rami više obitelji kupovalo svinje za klanje, najviše bi ih kupilo na Mijolj.

Na derneku bi se kupilo i suđa za kuću, posebno onoga što su ga pravili kovači ili lončari izvan Rame.

Žene i djevojke bi na Mijolj kupile sve ono što bi bilo potrebno za šaranje košulja preko zime jer ne bi bilo sljedećeg većeg derneka sve do Jurjeva ili Duhova.