U Federaciji BiH u veljači 2017. je rođeno 1.406 beba, a umro je 1.921 stanovnik, što znači da je prirodni priraštaj iznosio - 515.

Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, negativan prirodni priraštaj je zabilježen  u svih 10 županija u  Federaciji BiH.

U veljači 2017., također su sklopljena  603 braka i obavljeno je 95 razvoda.