Općina Prozor – Rama ima uspostavljeno Vijeće za konkurentnost kao oblik javno privatnog dijaloga. Budući da je istekao mandat dosadašnjim članovima Vijeća za konkurentnost općine Prozor – Rama potrebno je provesti aktivnosti predlaganja novih članova Vijeća i ponovno pokrenuti rad Vijeća za konkurentnost.

Cilj Vijeća za konkurentnost je bolja suradnja javnog i privatnog sektora, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta u našoj Općini te veća konkurentnost lokalnih poslovnih subjekata.

Ovim putem pozivamo sve predstavnike iz oblasti: turizma, trgovine, ugostiteljstva, poljoprivrede, obrtništva, poduzetništva, javne djelatnosti da sudjeluju u konstituiranje Vijeća za konkurentnost.

Sastanak sa ciljem predlaganja novih članova Vijeća za konkurentnost općine Prozor – Rama održat će se 20.7.2018. godine (petak) u 10 sati u prostorijama HE Rama, sala za sastanke.

Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama