Strojarski tehničari Srednje škole Prozor organiziraju i pozivaju sve koji su maturirali 1987. godine, bez obzira na struku, na proslavu 30 godina mature.

Skup maturanata bit će 11. kolovoza 2017. u konobi „Gaj“ na Šćitu u 20 sati.

Kontakti:
Za strojarske tehničare: 063 762 353 i putem facebooka Anka Ivančić  i 063 361 838.
Za tekstilne tehničare: 063 923 120 i putem facebooka Slavica Bošnjak.

Još jednom ponavljamo - pozivaju se svi koji su maturirali 1987. godine bez obzira na struku. Ispod pročitajte popis učenika:

STROJARSKI TEHNIČARI IV1 – razrednik Raif Nezić

1. Marko Beljo
2. Zorica Bošnjak
3. Mara Cvitanović
4. Vesna Krešo
5. Ivan Cvitanović
6. Ana Ćuk
7. Daguda Armin
8. Dedić Milenko
9. Džalto Anka
10. Džolan Ružica
11. Đogić Suad
12. Iličić Ivan
13. Kolakušić Kazimir
14. Kuraja Dijana
15. Kuraja Nevenka
16. Kovačević Nevenka
17. Jozić Marija
18. Jeličić Ana
19. Ljubić Marica
20. Mišura Marija
21. Kovčalija Pero
22. Meter Ana
23. Meter Stipan
24. Petričević Marica
25. Raič Marina
26. Radić Angela
27. Ravlić Anto
28. Stojanović Marinko (pokojni)
29. Stojanović Ružica
30. Šakota Ivica
31. Vugdalić Nusreta
32. Zaimović Admir
33. Žilić Ljubica
34. Gavranović Jasmina
35. Marušić Ante
36. Čuljak Milka

TEKSTILNI TEHNIČAR Generacija 1986./87. – razrednica Elvedina Samardžić

1. Andričić Zora
2. Beljo Ruža
3. Bilić Ana
4. Bobar Taib
5. Bošnjak Slavica
6. Cvitanović Zora
7. Čuljak Ivka
8. Ćališ Ružica
9. Delalić Semir
10. Dragić Jozo
11. Đođo Dragan
12. Džemat Zajda
13. Franjušić Ana
14. Franjušić Nevenka
15. Franjušić Slavica
16. Glibo Vladimirka
17. Grubeša Anđa
18. Hero Munira
19. Hero Osman
20. Hrinić Senada
21. Isović Amra
22. Ivić Milena
23. Jozić Ivo
24. Kaltak Sabira
25. Kulaglić Majda
26. Lovrić Ana
27. Markešić Ante
28. Manjušak Ramiza
29. Mišura Anđa
30. Meštrović Dragica
31. Mustajbegović Muris
32. Mustajbegović Nermin
33. Nurkić Fatima
34. Pavlović Ana
35. Perić Toma
36. Pivić Ana
37. Rotim Niko
38. Šarčević Ana
39. Vladić Milka
40. Vukoja Zora
41. Zečić Asima
42. Žuljević Ana
43. Barešić Anđelka

TEKSTILNI TKAČI

1. Zora Kovačević – Boras
2. Luca Milišić
3. Mira Jelić
4. Anđa Jukić
5. Marija Stojanović
6. Marija Dedić – Šućurović
7. Anđa Drežnjak
8. Lucija Zadro Raič
9. Marica Raič Peran
10. Mira Marić Faletar
11. Katica Peran Jelić
12. Anđa Babić
13. Ivuša Knežević
14. Nada Marić
15. Nisveta Grcić
16. Zahira
17. Senada
18. Anđelka Budim
19. Mara Crnjac

POLJOPRIVRDNA III6 - Razrednica Anđelka Bošnjak – Šudić, prof. stručnih predmeta Omer Omanović

1. Nada Antunović
2. Ivica Anić
3. Marko Andričić
4. Kata Bilić
5. Hasan Bevab
6. Stipo Brković
7. Ružica Babić
8. Fatima Čajdin
9. Ivka Džalto
10. Branka Ivančić
11. Marica Ivančević
12. Ružica Jukić
13. Mirjana Lončar
14. Marko Dedić
15. Dragan Nedić
16. Ibro Pilav
17. Ibrahim Pilav
18. Vahid Pilav
19. Dževad Selimović
20. Salem Selimović
21. Nermin Salihović
22. Mirsada Polić
23. Sabaheta Ramić
24. Vahida Ramić
25. Ismeta Sabitović
26. Amra Dautbegović
27. Josip Tomić
28. Miro Tomić
29. Mirjana Uložnik
30. Stipo Vladić
31. Zoran Vidović
32. Ivka Vlajčić
33. Marko Zadrić
34. Željko Zadrić
35. Slavica Marušić
36. Nada Rajić
37. Ana Rajić