Koljska ultraduboka bušotina je najdublja rupa na zemlji. Rusija je sedamdesetih godina počela da buši rupu u zemlji u istraživačke svrhe, a ona je danas duboka čak 12 kilometara. Rupa je još poznata i pod imenom "put do pakla. Rusima je trebalo čak 24 godine da dostignu dubinu od 12 kilometara, a dalje kopanje nije moguće zbog visokih temperatura (oko 180 stupnjeva Celzijusa) koje uništavaju bušilice.

Naučnici su bili iznenađeni otkrićem tečne vode toliko kilometara ispod površine zemlje. Uzrok ovoj pojavi je najvjerojatnije taj što se atomi vodonika i kiseonika istiskuju iz kamenih slojeva.

Također, pronađeni su fosili planktona stari dvije milijarde godina. Projekat je službeno prekinut 1994. godine, a Japanci žele da nadmaše rusko dostignuće novim projektom bušenja koji će početi 2030. godine. Oni planiraju da kopaju šest kilometara ispod oceanskog dna.