Općina Prozor - Rama, zajedno sa općinama Bosanska Krupa, Livno, Tešanj, Visoko, Žepče i Goražde, te grad Bihać, pristupili su BFC SEE programu certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okuženjem u jugoistočnoj Evropi. Riječ je o poznatom projektu kojeg realizira Mreža za povoljno poslovno okruženje Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku Njemačke agencije za međunarodnu suradnju (GIZ), kroz projekt Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi i Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

BFC certifikat (Business friendly Certifikate Sout East Europe), odnosno Certifikat povoljnog poslovnog okruženja općina u Jugoistočnoj Europi smatra se vrlo poželjnim za svaku općinu, jer njegovo posjedovanje i očuvanje znači puno veću otvorenost općine svim euro - integracijskim procesima i aktivnostima, posebice kroz povećanu sposobnost privlačenja investitora.
Općinski načelnik, dr. Jozo Ivančević, istaknuo je: „Kroz suradnju sa međunarodnim organizacijama i razvojnim agencijama općina Prozor - Rama je u proteklih nekoliko godina postepeno stjecala uvjete za bolje pozicioniranje i bolji status unutar raznih oblika organiziranja. Također je veći broj osoba iz općinskih Službi stekao znanja i vještine koje se mogu iskoristiti pri službenim aktivnostima koje imaju za cilj poboljšanje stanja unutar općine i poboljšanje statusa općine u okruženju".
Ugovor o pristupanju općine Prozor - Rama procesu BFC certifikacije dana 10.11.2014., po ovlasti Načelnika, potpisao je Josip Juričić, Šef općinske Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije.

Na putu do certifikata općine trebaju ispuniti 12 kriterija i više od 80 podkriterija koje podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokracije i probavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih gospodarstvu i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenja investicijskih odluka. Pred općinom Prozor - Rama je stoga obuhvatan posao prilagođavanja dokumenata i procedura sa onima koji odgovaraju traženom certifikatu i europskim standardima koji su definirani BFC certifikatom.

prozor-rama.org