Iako su troškovi života enormno porasli, mjesečna primanja ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih branitelja u posljednjih pet godina tek simbolično su uvećana. Primanja braniteljske populacije godinama stagniraju, ali uskoro stižu promjene u načinu njihova obračuna, što bi trebalo olakšati svakodnevicu ovoj populaciji, piše Večernji list BiH.

Naime, Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedloge za izmjene triju zakona iz oblasti braniteljske populacije. Riječ je o prijedlogu izmjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, zatim prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, kao i prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.

Drugačije usklađivanje

Utvrđene izmjene triju zakona propisuju da će se visina osnovice mjesečnog novčanog dodatka, odnosno mjesečne novčane egzistencijalne naknade, usklađivati na način kako je regulirano usklađivanje mirovina, odnosno propisom koji regulira oblast mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, bez smanjivanja posljednje usklađene osnovice, navodi se u Večernjem listu. Podsjetimo, u zaključku koji je u ožujku potpisao resorni federalni ministar Nedžad Lokmić i koji je usuglašen s članovima radne skupine koju čine predstavnici braniteljskih udruga proisteklih iz Armije RBiH i HVO-a navodi se da će se "usklađivanje osnovica za utvrđivanje mjesečnih novčanih naknada iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite vršiti na način kako je regulirano usklađivanje primanja iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja, odnosno u skladu s odredbama Zakona o MIO". Člankom 78. propisano je da se vrijednost općeg boda usklađuje 15. travnja svake godine prema postotku porasta prosječne bruto plaće u Federaciji u prethodnoj godini.

U slučaju promjene obuhvata bruto plaće u smislu Zakona o porezu na dohodak, vrijednost općeg boda će se uskladiti prema odredbi članka 79. ovog Zakona. Usklađivanje vrijednosti boda iz stavka može se provoditi najviše dvije uzastopne kalendarske godine. Članak 79. Zakona o MIO glasi: "Mirovine se usklađuju 15. travnja svake godine tako da se usklađivanje vrši u visini zbroja 50% postotka porasta potrošačkih cijena i 50% postotka porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim mirovina ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, a najviše do stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini". Nadalje, članak 80. Zakona o MIO glasi: "Izvanredno usklađivanje može se provesti jednom u tekućoj godini ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda prethodne kalendarske godine veća od 3% i ako nema akumuliranog deficita proračuna Federacije, a najviše do stope rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini". To u biti znači da će rast naknada braniteljskim kategorijama pratiti rast mirovina, odnosno u skladu s rastom bruto društvenog proizvoda i indeksom rasta cijena.

Ovo znači rast invalidnina za RVI, naknade za obitelji poginulih branitelja i novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja. Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji propisana je još jedna izmjena kojom se djeci poginulih branitelja, čija je nesposobnost nastala do navršene 15. godine života, odnosno najkasnije do 35. godine života, omogućava nastavak korištenja prava na obiteljsku invalidninu sve dok ta nesposobnost traje. Utvrđene izmjene trebale bi početi s primjenom od 1. srpnja 2024. godine, kao što je i dogovoreno spomenutim zaključkom iz ožujka. Federalni ministar za pitanje branitelja i invalida Domovinskog rata Nedžad Lokmić već je prošlog mjeseca najavio da bi branitelji u Federaciji BiH trebali imati povećane isplate za 6,5 posto za sve naknade.

Skraćeni postupak

U obrazloženju za skraćeni postupak predlagač je obrazložio da je Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 21. 12. 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 25. 2. 2022. godine proglasio zakon o izmjenama dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju te je stoga nužno izvršiti usklađivanje pojedinih odredbi ovih triju zakona s odredbama zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koje se odnose na usklađivanje osnovice za utvrđivanje mjesečnih novčanih naknada.

Uz navedeno, određene izmjene i dopune predložene su na inicijativu predstavnika temeljnih braniteljskih organizacija Armije BiH i HVO-a na koje je ukazala praktična primjena Zakona. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da nije u pitanju složena i opsežna izmjena zakona, resorno ministarstvo je predložilo da se izmjene ovih triju zakona donesu po skraćenom postupku. Spomenimo i da je Vlada FBiH, na prijedlog resornog ministarstva, donijela uredbu o izmjenama uredbe o sufinanciranju nabave putničkih automobila za ratne vojne invalide 100 posto prve skupine kojim se, između ostalog, mijenja iznos za nabavu automobila. Ovim izmjenama je propisano da Federalno ministarstvo vrši uplatu iznosa osiguranih sredstava jednom korisniku do 50.000 KM, dok razliku iznosa prodajne cijene iznad iznosa od 50.000 KM snosi sam korisnik sredstava. Do sada je iznos po korisniku bio 30.000 KM. Ovim sredstvima se može platiti i porez na dodatnu vrijednost.

Također je propisano da korisnik sredstava koji je izvršio nabavu putničkog automobila isti ne može otuđiti u roku od tri godine. Predlagač je objasnio da su ove izmjene donesene kako bi krajnji korisnici ovog prava dobili što kvalitetniji automobil koji će zadovoljiti njihove potrebe s obzirom na to da se radi o najtežoj kategoriji ratnih vojnih invalida čije se zdravstveno stanje svakodnevno pogoršava.