Na temelju dlanka 51. i 52. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNŽ-a broj: 5/00, 4f 04,5/04) pozivaju se roditetji/staratelji djece koja imaju navršenih 5,5 godina života do 1. ožujka 2021. godine da izvrše upis djece u prvi razred osnovne škole.

Za upisno područje naše škole i područne škole Lug upis će se vršiti u četvrtak 20. svibnja 2021. godine s početkom u 10 sati u središnjoj školi u Prozoru.

Mole se svi roditelji da dovedu djecu navedenog datuma u zakazano vrijeme. Upis će se vršiti po abecednom redu.

Roditelj /staratelj obvezan je ponijeti rodni list djeteta s upisanim matičnim brojem, karton o cijepljenju djeteta i potvrdu o tekućem računu ovjerenu od banke.

Neodazivanje roditelja/staratelja na ovaj poziv povlači kaznenu odgovornost u skladu sa Zakonom.

S poštovanjem!


Ravnatelj
Slavko Bilić