Obavješćujemo roditelje djece koja su dorasla za upis u I. (prvi) razred, odnosno koja do 1. 3. 2022. godine imaju navršenih 5,5 godina života da se odazovu na upis učenika u I. razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja za školsku 2022./23. godinu.

Upis će biti obavljen u PETAK 13. 05. 2021. u 11:00 sati u prostorijama škole Gračac.

Roditelji djece mlađe od navedenih obveznika mogu podnijeti zahtjev nadležnom općinskom tijelu za prijevremeni upis kako bi povjerenstvo za ocjenu psihofizičkih sposobnosti djece donijelo procjenu. Isto povjerenstvo vrši i procjenu opravdanosti odgode početka obveznog školovanja  ako roditelj misli da je to u najboljem interesu djeteta, a to potkrjepljuje pribavljenom stručnom dokumentacijom medicinske ustanove.

Molimo roditelje da na upis ponesu djetetov rodni list s upisanim jedinstvenim matičnim brojem, karton o obveznom cijepljenju i tekući račun jednog roditelja ovjeren od banke.

S poštovanjem!
                                         Ravnateljica:
                                        Lidija Zadrić