Zbog povećanog dotoka vode na slivnom području HE Rama, koje ima za posljedicu brzo punjenje akumulacije HE Rama i porasta kote akumulacije, koja u ovom trenutku iznosi 594,65 m, očekujemo pražnjenje akumulacije HE Rama preko preljeva na brani HE Rama u naredna dva dana.

Zbog navedenog prirodnog preljeva koji ne možemo kontrolirati, doći će do blagog povećanja vodostaja rijeke Rame, od brane do strojarnice HE Rama.

Upozoravaju se mještani koji su naseljeni uz korito rijeke Rame da poduzmu neophodne mjere opreza kao i neophodne mjere prevencije i samozašite od mogućeg porasta vodostaja rijeke Rame, kako bi se izbjegli nesretni slučajevi i veće materijalne štete.

Rukovoditelj pogona HE Rama
Ivo Dedić, dipl.el.inž.