Obavještavaju se mještani naselja koji žive uz korito rijeke Rame, ribari i ostali građani koji imaju parcele uz rijeku Ramu, od brane do Marine pećine, da će se u srijedu, 4.10.2017., izvršiti proba temeljnih ispusta brane HE „Rama“.

Probom temeljnog ispusta izvršit će se ispuštanje vode u količini 200 m3/s i na taj način korito rijeke Rame će biti zahvaćeno vodenim valom koji može ugroziti osobe koje se budu nalazile uz korito rijeke Rame.

Upozoravaju se svi mještani, ribari i ostali, da se gore navedenog dana ne zadržavaju uz korito rijeke Rame u vrijeme od 9 do 16 sati.

Video: Proba temeljnog ispusta 2014.