Neratni invalidi su sigurno jedna od najugroženijih kategorija stanovništva u našoj zemlji. Mada su prije više od dva mjeseca organizirali veliki prosvjed pred Vladom Federacije BiH, nadležni nisu uvažili niti jedan od njihovih zahtjeva. Traže, prije svega, uvećanje invalidnina jer su iste od 2016. Jedan od zahtijeva je i izmjena diskriminatornih odredbi iz Zakona o roditeljima njegovateljima, te uspostavljenje Ureda Pravobraniteljstva pri Vladi Federacije koji bi se bavio pitanjima ove populacije.

Adnan Dervišević je jedan od tisuću neratnih invalida kojima Federacija Bosne i Hercegovine nije pomogla jer godinama nije uvećala invalidninu. Osim zdravstvenih problema s kojima se bore cijeli život, osobe s invaliditetom se sada bore i s velikim poskupljenjima.

“Suočavamo se s raznim situacijama što se tiče trenutne inflacije. Posebno ove ranjive i najosjetljivije kategorije društva gdje svakodnevno preko deset poziva primamo što se tiče osnovnih životnih potreba građana, osoba s invaliditetom, koje nisu u mogućnosti sebi priuštiti osnovne životne namirnice” kazao je Dervišević.

Među ugroženima su i djeca s poteškoćama u razvoju o čemu svjedoči predsjednik Udruženja „Imam pravo“ Vahidin Nurkić. Smatra da zakonska legislativa u Federaciji nije riješena u korist osoba s invaliditetom.

“Stupanjem na snagu ovog federalnog zakona u listopadu koji oni na sva zvona iznose da je dobar, dali su 106 milijuna maraka, je 90 posto djece s poteškoćama u razvoju i invaliditetom isključeno iz prava na dječji doplatak odnosno naša županijska Vlada je pokušala da nas isključi za što smo se mi izborili da to pravo bude vraćeno a ovaj zakon Vlade Federacije uopće nije podrška djeci s invaliditetom nego je podrška djeci iz socijalno ugroženih obitelji” naveo je Nurkić.                    

Predsjednica Udruženja osoba s invaliditetom ZHŽ , Zora Mikulić, kaže da neratni invalidi u BiH nisu ni drugorazredni građani ako poredimo socijalnu pomoć i benefite koje ima ova populacija u Europskoj uniji: Zakon o podršci gdje nisu uključili 60, 70 i 80 posto osobe s invaliditetom. Povećanje osnovice koja je zamrznuta 2016. na 274 marke i od tada niti jedne marke. Pa samo ta činjenica ako neko normalan razmisli da se naše naknade nisu povećale koliko su otišli troškovi života, koje su se sve situacije izdogađale u posljednje vrijeme.               

Predstavnici organizacija neratnih invalida su očekivali da će na jučerašnjem sastanku u Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku čuti moguća rješenja kako da im se pomogne, ali zauzvrat su slušali žalopojke i opravdanja resornog ministra da za većinu zahtjeva Ministarstvo nije nadležno, kaže član Unije osoba i organizacija osoba s invaliditetom, Edo Čelebić: Ne samo da se nitko u Vladi nije pozabavio ovim problemima nego su čak došli s prijedlogom budžeta koji apsolutno nije uvažio ono što smo mi tražili. Ni isplatu jednokratne pomoći koju su dobili mnogi u Federaciji BiH. Oni koji imaju najveće naknade među nama, imaju 384 marke. Kada bi to usporedili s civilnim žrtvama rata i RVI, shvatili bi da je razlika drastična.    

Neratni invalidi traže i uspostavljanje Ureda pravobraniteljstva pri Vladi Federacije BiH koji bi se bavio problemima ove populacije. Poručili su da će ići do kraja i da će ponovo organizirati prosvjede dok im se ne udovolji zahtjevima.

Odlučili su da upute krivičnu prijavu protiv resornog ministra zbog toga što nije ništa uradio da bi pomogao ovoj populaciji. Njegov stav nismo uspjeli dobiti, piše TVSA.