U Bosni i Hercegovini u prošloj je godini zabilježen negativan prirodni prirast koji je iznosio -14.354, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Tijekom prošle godine registrirano je 25.311 živorođene djece, što u odnosu na 2021. godinu pokazuje pad broja živorođenih za 2,16 posto, dok je umrlo 39.665 ljudi, što u odnosu na prethodnu godinu pokazuje pad broja umrlih za 18,22 posto.

Negativan prirodni prirast zabilježen je u svim mjesecima, a najveći je bio u veljači, -3058, u siječnju -2441, u ožujku -1766 te travnju -1179.

U BiH je u 2022. godini sklopljeno 16.788 brakova, što je manje za 2,81 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je rastavljeno 1999 brakova, što je manje za 4,95 posto u odnosu na 2021.