U četvrtak 1. rujna u župi Prozor obilježit će se Dan posvete župne crkve i novoga oltara. Na taj dan, već tradicionalno, obilježava se i Dan duhovnih zvanja župe. Obilježavanje će započeti svečanom svetom misom u 11 sati. Nakon sv. mise, uslijedit će prigodan program.

Župa Prozor osnovana je 1906. godine odlukom sluge Božjega dr. Josipa Stadlera. Za vrijeme Drugog svjetskog rata mala župna crkvica devastirana je od strane partizana koji su je bili pretvorili u skladište. Nakon rata, crkvica je obnovljena, ali kako se povećavao broj vjernika, postala je premalena, pa se stvorila potreba izgradnje nove crkve, koja je nakon dobivenih dozvola započela 1963. godine.

Gradnja je potrajala pet godina, i 1. rujna 1968. godine dr Smiljan Čekada blagoslovio je crkvu. Od tada se u župi Prozor obilježava Dan posvete crkve, a kasnije je započelo i obilježavanje Dana duhovnih zvanja župe Prozor.