Primopredaja opreme donirane od Europske unije (EU) Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine (MOBiH), vrijedne 468.180 dolara, obavljena je jučer u Visokom, u skladišu oružja Oružanih snaga BiH.

Ceremoniji su prisustvovali pomoćnik ministrice za politiku i planove MOBiH Dženan Redžo, pomoćnik ministrice za nabavku i logistiku MOBiH Borislav Jezeraškić, viši suradnik za regionalnu borbu protiv terorizma i savjetnik za sigurnost pri Izaslanstvu Europske unije u Bosni i Hercegovini (EUD) Filip De Ceuninck i voditelj sektora pravda i ljudska sigurnost Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) Slobodan Tadić.

Europska unije je donirala sigurnosnu opremu u vrijednosti od 468.180 dolara za dva vojna skladiša "Rabić" Derventa i "Teufik Buza Tufo" Visoko, kao dio EU podrške SEESAC-ovim aktivnostima za razoružanje i kontrolu naoružanja u jugoistočnoj Europi kroz EUSAC projekt, priopćeno je iz UNDP-a.

Donacija je dio EUSAC-ove komponente koja ima za cilj unaprijeđenje sigurnosti infrastrukture i upravljanje zalihama na lokacijama skladištenja konvencionalnog naoružanja i municije. EU je osigurala podršku za ove aktivnosti odlukom vijeća EU 2013/730/CFSP u iznosu do 5.127.650 eura.

Povijest opsežne akumulacije malog oružja i lakog naoružanja i zaliha municije u jugoistočnoj Europi predstavlja posebnu zabrinutost kao i važan izazov u Strategiji Europske unije u borbi protiv nelegalne akumulacije i trgovine malim oružjem i lakim naoružanjem (SALW) i pripadajućom municijom.

Strategija je podržana odlukom Vijeća EU 2013/730/CFSP, te predstavlja nastavak prethodne EU podrške u borbi protiv prijetnje širenja i ilegalne trgovine malim oružjem i lakim naoružanjem, u i iz jugoistočne Europe.