Predsjedavajući u sljedećem četvorogodišnjem mandatu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je Tomislav Martinović (HDZBiH).

Za tu dužnost njega je predložio klub Hrvata na konstituirajućoj sjednici novog, postizbornog saziva Doma naroda.

Preuzimajući novu funkciju od predsjedavajuće Doma u dosadašnjem sazivu Lidije Bradare, Martinović je bez više detalja najavio da će na ovoj dužnosti ostati privremeno zbog osobnih razloga, do novih kadrovskih rješenja.

Martinović je ostalim članovima Doma naroda zahvalio za ukazano povjerenje, kao što je Lidija Bradara (HDZBiH) zahvalila za suradnju dosadašnjim članovima Doma, Federalnoj vladi, zastupnicima u Zastupničkom domu i drugim suradnicima.

Sve što je poduzimala u proteklom četvorogodišnjem mandatu Doma naroda nije bilo na štetu bilo kog naroda, ustvrdila je, posebno ne na štetu Hrvata iz čijih je redova delegirana za predsjedavajuću prije četiri godine.

Na današnjoj sjednici, većina novoizabranih izaslanika Doma dala je suglasnost da jedan od dvoje potpredsjedavajućih Doma u novom sazivu bude Aljoša Čampara (SDA), predložen iz kluba Bošnjaka.

Za drugog dopredsjedavajućeg, kandidata Žarka Vujovića (SDP), kojeg je za tu funkciju predložio Klub Srba, ostali članovi Doma naroda nisu dali većinu glasova.

Prije ovog izabiranja novog rukovodstva Doma, priopćeno je da su članovi Kluba delegata Hrvata odredili da predsjedavajući Kluba u novom mandatu bude Ivo Tadić (HDZBiH), Bošnjaci su za predsjedavajućeg njihovog delegatskog Kluba odredili Jasmina Duvnjaka (SDA), dok Srbi zasad nisu predložili prvog čovjeka njihovog klupskog izaslaničkog tijela.