Liječnička komora Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ), na sjednici Izvršnog odbora održanoj u petak, iskazala je zabrinutost zbog krize u funkcioniranju zdravstvenog sustava, a pogotovo zbog, kako se navodi, ponižavajućeg položaja liječnika zbog niskih primanja. Komora u potpunosti pruža podršku reprezentativnom Sindikatu doktora medicine i stomatologije HNŽ-a u aktivnostima oko poboljšanja materijalnog statusa liječnika.

"Apeliramo na Vladu HNŽ-a, Ministarstvo zdravstvo, rada i socijalne skrbi HNŽ-a, Ministarstvo financija HNŽ-a te na Sindikat doktora medicine i stomatologije HNŽ-a da započnu pregovore oko novoga kolektivnog ugovora, kako bi dosegli pozitivna rješenja koja će biti u interesu kako zdravstvenih radnika, tako i korisnika zdravstvene zaštite, a imajući u vidu da su u većini županija Federacije BiH isti završeni i postignuti dogovori", priopćeno je iz Liječničke komore HNŽ-a.