Načelnik Općine Prozor-Rama po razmatranim Prigovorima na preliminarnu listu s popisom kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, broj: 79/22 od 07.07.2022., objavljenu na web stranici i oglasnoj ploči Općine Prozor-Rama dana 07.07.2022., u skladu s člankom 8. st. 5. Pravilnika o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih, broj: 01/1-27-699/22 od 11.03.2022., objavljuje
 
KONAČNU LISTU S POPISOM KANDIDATA
koji su ostvarili pravo na subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih


1.    Anto Soldo  8.800,00 KM
2.    Nikola Bošnjak 8.800,00 KM
3.    Andrea Ćališ 8.700,00 KM
4.    Franjo Šakota  8.400,00 KM
5.    Željka Bulaja 8.400,00 KM
6.    Mehmed Ahmetović 8.400,00 KM
7.    Božana Biloš 8.200,00 KM
8.    Franjo Franjić 8.200,00 KM
9.    Arijana Meter 8.100,00 KM
10.    Ivan Iličić 8.100,00 KM
11.    Gorana Kudić 8.000,00 KM
12.    Ivana Sičaja 7.900,00 KM
13.    Marina Matešić 7.900,00 KM
14.    Ana Sičaja 7.900,00 KM
15.    Ivana Juričić 7.800,00 KM
16.    Mahira Hodžić 7.800,00 KM
17.    Dinko Pušić 7.800,00 KM
18.    Kenan Bobar 7.700,00 KM
19.    Ilija (Mijo) Šarčević 7.700,00 KM
20.    Tomislav Selak 7.600,00 KM
21.    Ružica Bešker 7.600,00 KM
22.    Oliver Dolić 7.600,00 KM
23.    Tomislav Baketarić 7.600,00 KM
24.    Jasmin Hasanagić 7.500,00 KM
25.    Ljiljana Brajko 7.500,00 KM
 
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove liste ne može se izjaviti žalba. Konačna rang lista stupa na snagu danom objavljivanja na web stranici Općine Prozor-Rama i oglasnoj ploči Općine Prozor-Rama.