Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je primilo k znanju Izvješće predsjedatelja Vijeća ministara o aktivnostima u okviru procesa europskih integracija BiH, posebice uzimajući u obzir izvršene i preostale obveze u vezi s pripremom odgovora na Upitnik Europske komisije.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je zadužilo Vijeće ministara BiH da, u suradnji s Vladom Republike Srpske, Vladom Federacije BiH, vladama kantona i Vladom Brčko Distrikta, poduzme sve nužne aktivnosti u cilju završetka odgovora na Upitnik Europske komisije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo zaključak da je dalo odgovore na pitanja iz Upitnika Europske komisije koje se odnose na njegove ustavne nadležnosti. 

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo zaključak o upućivanju pozivnog pisma predsjedniku Republike Grčke za posjet  Bosni i Herecgovini.  Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo zaključak o utvrđivanju termina posjeta predsjednice Republike Hrvatske Bosni i Hercegovini, 17. i 18. 1. 2018. godine.