U svijetu se procjenjuje da živi više od 7,8 milijardi ljudi, a prema projekcijama Populacijsko odjeljenje Ujedinjenih naroda (UN) očekuje se da svjetska populacija dostigne 8,5 milijardi do 2030. a 9,7 milijardi do 2050. godine.

"U sljedećim desetljećima očekuje se nastavak rasta svjetske populacije, s tim što će se stopa rasta nastaviti smanjivati. Očekuje se dalje smanjenje fertiliteta svjetskog stanovništva, što će osim sporijeg rasta voditi i starenju svjetske populacije. Tome će doprinijeti i očekivano produženje životnog vijeka. Očekuju se velike razlike u demografskom razvoju među pojedinim zemljama, dok jedne očekuje depopulacija, drugima predstoji brz rast stanovništva", naveli su iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u povodu Svjetskog dana stanovništva koje se obilježava 11. srpnja.

Devet posto svjetske populacije u Europi

Očekuje se da se do 2050. godine stanovništvo Afrike uveća za 81,2, a Europe smanji za pet posto.

U nedjelju je obilježen Svjetski dan stanovništva, a inicijativu za obilježavanje pokrenuo je 1989. godine Upravno vijeće Razvojnog programa Ujedinjenih naroda, s ciljem usmjeravanja pažnje na hitnost i važnost populacijskih pitanja u kontekstu sveobuhvatnih razvojnih planova i programa, te potrebe da se nađu odgovori na ova pitanja.

Obilježavanje je inspirirano velikim interesom za "Dan pet milijardi" (11. srpnja 1987.), što je približno dan kada je svjetsko stanovništvo dostiglo brojku od pet milijardi.

Prema procjenama Populacijskog odjeljenja UN-a smatra se da je sredinom 2021. godine broj stanovnika planete Zemlje iznosio oko 7,87 milijardi, od čega 59 posto u Aziji, 17 posto u Africi, devet posto u Europi, a ostatak se odnosi na druge kontinente.

BiH - 0,05 posto ukupne svjetske populacije

Stanovništvo Bosne i Hercegovine čini ispod 0,05 posto ukupne svjetske populacije, navodi se u priopćenju državne Agencije za statistiku.

Na globalnoj razini, broj muške populacije blago nadmašuje broj ženske populacije (procjenjuje se da u 2021. godini 102 stanovnika muškog spola dolazi na svakih 100 žena).

Djeca do 15 godina čine oko 25 posto svjetske populacije, a stanovništvo starije od 60 oko 13. Uslijed procesa starenja svjetskog stanovništva, očekuje se da do 2050. godine bude podjednak broj djece do 15 godina i osoba starijih od 60 godina.

Godišnji broj živorođene djece u svijetu iznosi oko 141 milijun, a umrlih oko 58 milijuna stanovnika, te prirodni priraštaj iznosi oko 83 milijuna stanovnika godišnje.

U prosjeku, svjetsko stanovništvo se mjesečno uveća za oko dvije populacije Bosne i Hercegovine.