– Konzorcij koji čine kompanije China National Electric Engineering Co. Ltd (CNEEC) iz Kine i RIKO iz Slovenije ne odustaju od borbe za gradnju hidroelektrane “Dabar”, pa su pokrenuli i spor pred Sudom BiH, javlja portal CAPITAL.

Naime, odlučujući o žalbi konzorciju CNEEC – RIKO, Ured za razmatranje žalbi BiH je prihvatio dio navoda konzorciju, dok je dio odbacio kao neosnovan, zbog čega je sve završilo u Sudu BiH.

Usprkos tome, premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je prije tri dana u Nevesinju da očekuje da će ugovor s izvođačem radova za izgradnju hidroelektrane “Dabar” biti potpisan prije nove godine.

“Bila je procedura izbora izvođača radova, imali smo tri izvođača i bilo je žalbi na tu proceduru. Komisija za žalbe odbacila je žalbu, sad su ostala dva izvođača i, prema informacijama kojima raspolažemo, mislimo da će doći do dogovora između ta dva ponuđača i da ćemo vrlo brzo biti u poziciji da potpišemo ugovor”, rekao je Višković.

Međutim, konzorcij CNEEC – RIKO ne odustaje i nakon odluke Ureda za žalbe podnosi tužbu Sudu BiH u kojoj ističe da je Ured trebao usvojiti njihovu žalbu i poništiti čitav postupak javne nabave.

„Identične nedostatke, onima koji su nađeni kod konzorcijuma CNEEC – RIKO, postoje i kod ostalih ponuđača. RIKO su odbili zbog određenih referenci i neovjerenih fotokopija, a ni ostali ponuđači to nisu dostavili, što je utvrđeno uvidom u dokumentaciju. Nedostaci ponuda su takvi da se ne mogu popraviti. Ponuđači nemaju reference i bilo koga da izaberu to će biti kršenje propisa i nezamislivo je da može proći na sudu. Jedino logično bi bilo da tender bude poništen jer sve vodi višemilijunskim sporovima“, rekao je izvor CAPITAL-a u institucijama BiH.

Međutim, pokrenuti upravni spor ne zadržava izvršenje, odnosno ugovor za gradnju HE „Dabar“ se može potpisati, ali ako konzorcij CNEEC – RIKO dobije spor, Srpskoj kasnije prijete tužbe za naknadu štete.