Ako ne zalazimo u politiku, (politička kriza je skoro u potpunosti zaustavila ispunjavanje obaveza iz Reformske agende) poslovni rezultati u vanjskotrgovinskoj razmjeni i nisu loši. Pravo mjerilo tržišnog uspjeha jeste ostvareni profit. Na osnovu dostupnih podataka Agencije za statistiku BiH u ovoj godini su ostvareni relativno dobri rezultati. Bolja izvozna potražnja kao i pomaci u poslovnim aktivnostima u BiH odredili su napredak u kretanju bh. vanjskotrgovinske razmjene, piše portal Poslovni svijet.

U razdoblju I – X 2017. godine izvoz je iznosio 9 milijardi 96 milijuna KM, što je za 18,2% više nego u istom razdoblju 2016. godine, dok je uvoz iznosio 14 milijardi 969 miliona KM, što je za 13% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 60,8%, dok je vanjskotrgovinski robni deficit iznosio 5 milijardi i 873 milijuna KM.

Podaci o izvozu robe Bosne i Hercegovine u 2017. pokazuju da je uzročnik ovako visokog deficita u vanjskotrgovinskoj bilanci upravo struktura proizvoda kojima se trguje, s obzirom da se uglavnom izvoze proizvodi niže dodane vrijednosti, dok struktura uvoza pokazuje da se uvozi roba više dodane vrijednosti. Stoga je, više nego neophodno, raditi na razvoju postojećih i novih izvoznih proizvoda u Bosni i Hercegovini, kao i vršiti odgovarajuću promociju izvoza iz BiH, uz neizostavno potrebnu podršku svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Izvoz u zemlje CEFTA je iznosio 1 milijardu 462 milijuna KM, što je za 30,6% više nego u istom razdoblju 2016. godine, dok je uvoz iznosio 1 milijardu 898 milijuna KM, što je za 11,8% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Izvoz u zemlje EU je iznosio 6 milijardi i 535 milijunaKM, što je za 17% više nego u istom razdoblju 2016. godine, dok je uvoz iznosio 9 milijardi i 151 milijun KM, što je za 11% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Gospodarska  kretanja i projekcije u pojedinim zemljama EU, ali i zemljama regije, imaju uglavnom pozitivan trend. Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, porast izvoza iz BiH u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvaren je sa svim vodećim partnerima u vanjskotrgovinskoj razmjeni.

Najviši ostvareni rast izvoza je zabilježen u Srbiju, Hrvatsku, Nizozemsku, Crnu Goru i Tursku, a najveći procenat povećanja uvoza je zabilježen iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Važno je naglasiti da su ključni sektori za izvoz iz BiH: drvni, metalni, poljoprivredno-prehrambeni i građevinski. Ovi sektori zajedno broje gotovo 10.000 preduzeća, preko 175.000 zvanično uposlenih i koji na osnovu procjena čine 31% BDP-a. Obim izvoza iz naše države u konačnici je bolji nego prethodne godine, ali još uvijek imamo mnogo stvari koje se trebaju unaprijediti i promijeniti u poslovanju, kako bi rezultat bio vidljivo i značajno bolji.