Središnje izborno povjerenstvo (SIP) je na 57. hitnoj sjednici održanoj danas usvojila dopune i izmjene Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini kojima je propisana i procedura ostvarivanja prava na glasanje birača koji su pozitivni na koronavirus i/ili birača kojima je određena izolacija ili su hospitalizirani.

Kako je priopćeno iz SIP-a, navedenoj kategoriji birača na njihov zahtjev bit će omogućeno glasati putem posebno formiranog mobilnog tima.

Da bi ostvario biračko pravo, birač pozitivan na koronavirus i/ili birač kojem je određena izolacija ili je hospitaliziran dužan je najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora osobno (putem e-maila, faxa ili telefonskih aplikacija osposobljenih za prijem dokumenata, odnosno fotografija dokumenta) ili putem druge osobe, dostaviti izbornom povjerenstvu zahtjev za glasanje putem kovertiranog glasačkog listića, odnosno medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na koronavirus i/ili akt nadležnog organa kojim mu je određena izolacija ili hospitalizacija, obrazložili su.

Birač koji ima koronavirus nakon isteka roka od 72 sata prije dana izbora, ili na sam dan izbora, zahtjev za glasanje je dužan dostaviti najkasnije na dan izbora.

Pravilnikom je predviđeno da u sastavu posebnih mobilnih timova po mogućnosti bude najmanje jedan zdravstveni radnik. Predsjednik ili najmanje jedan član ovog posebnog mobilnog tima mora biti opremljen specijalnom zaštitnom opremom.

Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini će javnosti biti dostupan na web stranici SIP-a i bit će objavljen u službenim glasilima, priopćeno je iz SIP-a.