Aktualni toplinski val proteklih je dana dodatno zagrijao površinsku temperaturu Jadranskog mora.
Najtoplije, s temperaturama od 29 do 30°C je duž najsjevernijih obala Italije (Friuli,  Veneto) i sjeverozapadne Istre. I središnji dio Jadrana, osobito ispred obala Barija je također ekstremno topao s temperaturama od 29 do 30°C. U nekim zaklonjenim lagunama (Grado, Venezia) površinska temperatura mora prelazi 30°C, javlja Crometeo.

Temperature mora duž sjevernih obala (Friuli, Veneto – sjeverna Italija) već su dosegnule 28 do 30°C, a u mirnim lagunama (Grado, Venecija) lokalno i više.
Temperatura većeg dijela Jadranskog mora je dosegnula 28°C ili i više.  Na većem dijelu Jadrana te su vrijednosti i oko 3°C više od prosjeka za doba godine.