PP „PROZOR-RAMA“

Dana 21.05.2020. godine u 7.00 sati od dežurnog policajca primili smo sljedeće informaciju:

Dana 20.05.2020. godine djelatnici PP PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 49 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

DOM ZDRAVLJA „RAMA“

Dana 20.05.2020 godine u 22.42 sati iz Doma zdravlja „RAMA“ primili smo slijedeću informaciju:

Rad u Domu zdravlja se postepeno normalizira. Provodi se cijepljenje djece, kontrolni pregledi kroničnih pacijenata i laboratorijske pretrage te konzultativno-specijalistički pregledi. Sve se radi uz obvezne mjere predostrožnosti te pacijente molimo da se telefonski najave na pregled i pridržavaju preporučenih mjera.

Zbog simptoma sumnjivih na infekciju korona virusom testirane su tri osobe i svi nalazi su negativni. Djelatnici higijensko-epidemiološke službe doma zdravlja su kontaktirali sve osobe pod zdravstvenim nadzorom i svi su dobro.

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PROZOR – RAMA

Dana 20.05.2020 godine u 19.48 sati od Federalnog Stožera Civilne zaštite primili smo slijedeću ZAPOVIJED;

Zapovijed broj: 12-40-6-148-8/20 od 17.03.2020. godine, kojom se naređuje da Federalni sanitarni inspektor vozaču vozila u međunarodnom transportu, po dolasku u Bosnu Hercegovinu, na graničnom prijelazu na području Federacije Bosne i Hercegovine, izda rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja boravka u Bosni i Hercegovini koje vozač vozila u međunarodnom transportu navede, a najduže do 14 dana , stavlja se van snage.

Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.     

NAPOMENA: Zapovijed broj: 12-40-6-148-8-1/20 od 28.03.2020. godine, u kojoj se u točki 3. Naredbe, mijenja se i glasi: „Vozači teretnih vozila u međunarodnom transportu i unutrašnjem cestovnom saobraćaju koji je državljanin BiH, dužan je izolaciju u trajanju od 14 dana ili do odlaska na narednu vožnju provesti na adresi prebivališta ili do odlaska na narednu vožnju provesti na adresi koju sam odredi prilikom izdavanja rješenja o izolaciji.

Vozač kojem je određena mjera izolacije, prilikom odlaska na narednu vožnju, dužan je posjedovati Potvrdu o angažiranju vozača, sa navedenim datumom i vremenom početka angažiranja, kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije.
Potvrdu o angažiranju vozača izdaje ovlaštena osoba prijevoznika, stavlja se van snage.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

      OC CZ  Prozor - Rama