''Gotovo 500 djelatnika je višak u zdravstvu HNŽ-a'', rekao je ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi  HNŽ-a  Goran Opsenica stanje u zdravstvu i položaj zdravstvenih djelatnika.

Na press konferenciji ministar je rekao kako je višak većinom nemedicinsko osobe. Rekao je kako  se je djelatnici primaju na rad u zdravstvenim ustanovama bez raspisanih natječaja. Odgovorne za takvo stanje vidi u onima koji su na čelu zdravstvenih ustanova. ''Onaj tko je na čelu kuće, on je najodgovornija osoba'', rekao je Opsenica. Dodao je da Vlada HNŽ-a nema zdravstvenog inspektora koji bi mogao pratiti i regulirati ovu oblast, jer Vlada ima moratorij na zapošljavanje. 
 
Bljesak.info