''Mi u BiH imamo pored sebe takve ljude koji su spremni učiniti ovakva monstruozna djela te sam iz tog razloga kolegama koji su članovi radne grupe za harmonizaciju zakona o BiH predložio da tražimo model kako ćemo pooštriti kazne za počinitelje ovakvih djela'', rekao je to ministar pravde BiH Josip Grubeša na konferenciji za mediji održanoj u Mostaru.

Naime, Grubeša je, potaknut ubojstvom Lane Bijedić pokrenuo inicijativu za izmjenom zakonodavnog okvira odnosno Kaznenog zakona u BiH, no, kako je i sam istaknuo, bez konkretnih prijedloga.

''Nismo dali prijedlog da te kazne budu doživotne, niti da to budu smrtne kazne, dali smo samo inicijativu članovima u radnoj grupi koja je sastavljena od predstavnika svih institucija relevantnih za pitanje zakonodavstva da pronađu najbolje moguće rješenje, a sve u cilju da u budućnosti bude što manje ovakvih kaznenih djela'', rekao je Grubeša.

Inicijativa na novinarima

Na upit novinara kad bi se to moglo dogoditi, obzirom da u BiH trenutno nije ni formirana vlast na razini države, ministar pravde je poručio kako se ''nada da će ta nova vlast biti forimaran što skorije i da će moći krenuti u donošenje i ovih i ostalih zakona''.

Također, poručio je novinarima da je ''na njima da prate i budu kotačić koji će pokretati pozitivne promjene u bh društvu''.

Govoreći o mogućnosti pokretanja ovakve inicijative ranije, Grubeša je rekao kako se nada da će predstavnici entitetskih ministarstava pravde koji rade u radnoj grupi prihvatiti inicijativu i svojim ministrima to predložiti.

''Kada govorimo o dinamici donošenja zakona i je li to uopće moguće ili ne, ja vjerujem da je moguće, i ne trebamo čekati da se dogodi ovako neko teško zlodjelo da bi mi reagirali. Nažalost ovo nam je prigoda da sada javnost bude na strani donošenja zakona i da ubrza sve one koji su u procesu donošenja takvih rješenja'', istaknuo je ministar.

Poslovica za kraj

Naglasio je kako su i ranije u njegovom ministarstvu razmišljali o pooštrenju kaznenih djela te kako smatra da BiH ima dobru kaznenu politiku, no da je problem na sudovima koji kazne izriču bliže zakonskom minimumu nego maksimumu.

''Često se u narodu kaže 'Ja ću iz zatvora ikad, on iz zemlje nikad'. Mislim da mi trebamo zaustaviti takva promišljanja i da BiH ne treba biti nikakav El Dorado za kriminalce, nego da moramo tražiti da ljudi u BiH bolje, kvalitetnije i sigurnije žive'', zaključio je.

Podsjećamo, ministar pravde Josip Grubeša u četvrtak 10. listopada obavijestio je javnost o formiranju radne skupine u čijoj je nadležnosti izmjena Kaznenog zakona u cilju pooštravanja kazni za najbrutalnije izvršena kaznena djela usmjerena protiv djece, žena i starih.

Naglasio je kako BiH ima priliku iskoristiti istraživanja i pozitivna rješenja susjeda s kojima dijeli istu pravnu tradiciju i mentalitet.

''U BiH je dosadašnjim analizama utvrđeno da nam je kaznena politika iznimno slaba, odnosno da sud prilikom izricanja kazni, ne izriče kazne u visini zakonskog maksimuma nego dapače, ispod zakonskog minimuma. To znači da se u tim slučajevima ne radi o slabim zakonskim rješenjima nego o njihovoj slaboj primjeni, što je u isključivoj nadležnosti sudova i takve odluke se preispituju u okviru zakonski propisane procedure“, rekao je ranije ministar.

Bljesak.info