Vlasti u Bruxellesu su usvojile konačnu verziju klimatskog plana prema kojem je planirana zabrana benzinskih i dizelskih automobila.

Vlasti u Bruxellesu planiraju do 2035. godine zabraniti upotrebu benzinskih automobila na svojim ulicama.

Briselske vlasti su usvojile konačnu verziju klimatskog plana prema kojem je planirana zabrana benzinskih i dizelskih automobila.

Prema ovom planu, bit će zabranjena upotreba dizelskih vozila najkasnije do 2030. godine, a upotrebu benzinaca najkasnije do 2035. godine.

Prethodna vlada razvila je zone smanjenja emisija štetnih plinova koje obuhvaćaju područja u svim dijelovima Bruxellesa.

Planirano je da u tim zonama dizelska i benzinska vozila kao i motocikli budu zabranjeni čak i prije planiranog roka.

Gradske vlasti su saopćile da će biti uvedene strože provjere i mobilni timovi koji će pratiti poštuju li se usvojena pravila na ulicama Bruxellesa.