Federalna uprava policije je od građana i pravnih osoba zaprimila više prijava koje se odnose na tzv. ''CEO prijevare'' (Chief Executive Officer).

Naime, napadači koristeći podatke odgovornih osoba u poduzećima, e-mail porukom navode uposlene u poduzećima, na vršenje bankovne transakcije na napadačev bankovni račun u inozemstvu.

Navedene e-mail poruke sadrže podatke odgovorne osobe, više u hijerarhiji u poduzeću, a potom koristeći autoritet samog radnog mjesta, šalju e-mail poruku s instrukcijama o plaćanju, navodeći uposlenika odgovornog za plaćanje da istu i izvrši, uz oznaku hitnosti.

U daljnjoj korespodenciji sa žrtvom, napadači u prilogu e-mail poruke šalju i ".pdf" file, s instrukcijama za plaćanje, a koji može i sadržavati maliciozni kod sa svrhom preuzimanja kontrole nad žrtvinim informacijskim sustavom.

Policijski službenici ove Uprave, Odjela za borbu protiv računalnog kriminala skreću pozornost građanima, da ne nasjedaju na ovaj oblik prijevare te da ukoliko i zaprime e-mail poruku od njima poznate osobe, u kojima ih ta ''poznata'' osoba moli da se hitno prebaci novac, obavezno posredstvom telefona ili na drugi način (osim e-mailom) kontaktiraju stvarnu osobu čiji podatci se nalaze u formi pošiljatelja e-mail poruke i provjere je li on poslao navedenu instrukciju za plaćanje, priopćeno je iz FUP-a.