Čelnici DF-a, SDA, SDS-a, PDP-a i NDP-a trebali bi potpisati sporazum o suradnji, objavila je Federalna TV navodeći kako će s tog sastanka biti upućen poziv predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću da se priključi ovim strankama, koje bi trebale činiti okosnicu vlasti na državnoj razini.

Federalna televizija objavila je kako je Prijedlog dokumenta, čije je potpisivanje zakazano za ovu nedjelju u Sarajevu, kreirala Demokratska fronta - Željko Komšić te da su se s njegovim sadržajem su se usuglasili čelnici SDA.

''Rukovodstvo Saveza za promjene Republike Srpske načelno je prihvatilo veći dio sadržaja, a o detaljima će se usuglašavati na sastancima'', navela je FTV i dodala kako će pitanje broj jedan biti europske integracije, odnosno mehanizam koordinacije.

Ukidanje ministarstva i međužupanijsko vijeće

''Za svako aktualno pitanje u procesu EU integracija, a naročito izrade politika i strategija kao i usuglašenu implementaciju propisa, predsjedavajući Vijeća ministara saziva sastanak ekspertnih radnih grupa koje imenuje Vijeće ministara. Ukoliko se rješenje ne nađe na strućnoj razini u roku od 30 dana, predsjedavajući Vijeća ministara saziva međuministarsku konferenciju nadležnih ministara iz Vijeća ministara BiH i vlada entiteta, koja problem rješava na političkoj razini, uz uvažavanje stručnih preporuka i važećih EU standarda'', navodi Federalna televizija detalje iz prijedloga.

Kad je pak u pitanju entitetska razina, odnosno razina Federacije BiH, planirano je ukidanje Federalnog ministarstva obrazovanja, što je u skladu s presudom Ustavnog suda FBiH.

''Umjesto tog ministarstva bilo bi osnovano ministarstvo za europske integracije, dok bi znanost bila pridružena ministarstvu kulture i sporta. Također je predloženo i osnivanje međužupanijskog vijeća vijeća za suradnju u procesu EU integracija. Kada su u pitanju ekonomske reforme, predložene su izmjene zakona o PDV-u'', navodi FTV.

U prijedlogu se navodno predlaže ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena, te pomjeranje roka za plaćanje PDV-a sa 10. u mjesecu na zadnji dan u mjesecu, za prethodni mjesec.

Rezanje plaća

''Osim toga planirano je i povećanje trošarina na alkohol, duhan i duhanske prerađevine, dok bi se novčana sredstva preusmjerila prema fondovima zdravstvenih osiguranja u Bosni i Hercegovini, na osnovu čega bi se poboljšalo stanje u zdravstvu. Kada su u pitanju javna preduzeća predložena je depolitizacija procesa izbora direktora i članova uprave javnih poduzeća, ukidanje menadžerskih ugovora direktorima javnih poduzeća, javnih ustanova i poduzeća s većinskim državnim kapitalom, moratorij na zapošljavanje u javnim poduzećima tijekom razdoblja stabilizacije od 18 mjeseci, prilagođavanje plaća direktora i članova uprave javnih poduzeća poslovnim rezultatima poduzeća'', navela je FTV i dodala kako bi se prema prijedlogu trebali smanjiti i doprinosi na plaće, a poslodavci su dužni taj novac preusmjeriti u novo zapošljavanje.

''U prijedlogu DF-a, koji su načelno prihvatile SDA i Savez za promjene, planirano je ukidanje u takozvanog bijelog kruha, smanjenje plaće u organima uprave, Vlade i Parlamenta tako da bi plaće do 999 KM ostale bez promjene dok bi plaće od 1.000 do 1.999 KM bile umanjenje 5 posto, plaće od 2.000 do 2.999 KM – umanjenje 10 posto te plaće preko 3.000,00 KM za 15 posto'', navodi se u prijedlogu DF-a.

Predložene su i mjere borbe protiv korupcije tako što bi bilo naloženo financijskim policijama da istraže poslovanje u svim poduzećima s većinskim državnim kapitalom.

bljesak.info