Rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) prof. dr. Rifat Škrijelj potvrdio je kako je dobio od Medicinskog fakulteta u Sarajevu dokumentaciju koja se odnosi na akademsku karijeru dr. Sebije Izetbegović, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), ali da je ona nepotpuna.

Škrijelj je tražio od fakulteta informacije o postidiplomskom studiju Izetbegović i da mu se dostave u roku od osam dana.

Međutim, kako nam je danas potvrdio Škrijelj, nije dobio sve što je tražio, zbog čega će tražiti da se podaci dopune i pošalju novi.

Nepotpuna dokumentacija

"Tražio sam podatke o postdiplomskom studiju prof. dr. Sebije Izetbegović i dokumentaciju o izboru u zvanje asistenta. To su bile dvije stvari. Dobio sam odgovor i određenu dokumentaciju koja nije potpuna i tražim da mi dostave dopunu odgovora i dokumentacije. Već danas sve pripremamo jer je ovo previše ozbiljna tema da izlazim u javnost na bazi dokumentacije koja nije potpuna", kazao je Škrijelj za "Avaz"

Tvrdi kako je potrebna dopuna odgovora jer traženo nije dostavljeno.

"Nedostaju neki podaci koji su nam nužni", istaknuo je Škrijelj koji je tražio i od inspekcije u Sarajevu da sve provjeri.

Podsjetimo, još uvijek je nelogično i kako je i kada Sebija Izetbegović u Zagrebu 1993.godine položila prvi ispit na "postdiplomskom" studiju.

Brojne nelogičnosti 

Ona je u molbi u kolovozu 1994. godine Vijeću za znanstveno-istraživački rad i postdiplomski studij u Sarajevu napisala sljedeće:

"Upisala sam studij postdiplomske nastave 2. ožujka 1993. godine na Sveučilištu u Zagrebu - Medicinski fakultet. Kompletna nastava - predavanja, vježbe i konsultacije, kao i ispiti provedeni su na engleskom jeziku. Nažalost, zbog političkih prilika morala sam napustiti Zagreb ne položivši četiri od ukupno 14 ispita. Molim da mi omogućite polaganje preostalih ispita te izradu magistarskog rada".

Ali, objavljeni zagrebački indeks otkriva da je Sebija Izetbegović, kako je i navela, upisala postdiplomski studij 2. ožujka1993. godine, a već 19. ožujka, točnije za 17 dana položila prvi ispit, prenosi "Avaz".

Pravo je pitanje kada je i kako Sebija Izetbegović odslušala nastavu u semestru, jer je tada nastava trajala dvije godine. Osim toga, svaki semestar je imao određeni broj predavanja vježbi koje su morala biti obavljene da bi se pristupilo ispitu.

Da stvar bude jasnija Sebija nije bila registrirani polaznik na postdiplomskom studiju, što je "Avazu" potvrdila i prof. Sanja Kupešić.