Novo Vijeće ministara BiH tek je stupio na dužnost, a već bi se moglo suočiti s prvim izazovom... Naime, kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama" u Delegaciji EU u Sarajevu, EU od BiH traži da kao zemlja kandidat uvede vize za državljane Ruske Federacije.

"Neopravdani i ničim izazvani rat Rusije protiv Ukrajine predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i temeljnih ljudskih vrijednosti te ugrožava europsku i globalnu sigurnost i stabilnost. EU je ujedinjena u svom odgovoru na invaziju i donijela je opsežne mjere. Od BiH, kao zemlje kandidata, očekujemo da u potpunosti uskladi svoje vanjske, sigurnosne i trgovinske politike s politikama EU. Za dobro funkcioniranje bezviznog režima s EU od BiH se očekuje i potpuna usklađenost s viznom politikom EU, koja ne predviđa bezvizni režim s Rusijom", rekli su nam oni u četvrtak.

Pažljivo prate migracije i viznu politiku

Dodali su da u okviru Mehanizma za praćenje liberalizacije viznog režima pažljivo prate na koji način vlasti BiH sprovode pitanja koja su vezana za migracije i viznu politiku.

"U petom izvještaju, objavljenom u prosincu 2022. godine, potvrđeno je da BiH i dalje ispunjava kriterije za liberalizaciju viznog režima sa šengenskim prostorom te je preporučeno da BiH 'prioritetno uskladi svoju viznu politiku s listom trećih zemalja kojima su potrebne vize za EU, posebno onih trećih zemalja koje predstavljaju rizik od neregularnih migracija ili rizik po sigurnost EU'".

Iako je pitanje viznog režima s Rusijom bilo aktivno još i ranije, nakon što je BiH postala kandidatkinja za članstvo u EU, pitanje usklađivanja s viznom politikom EU dobilo je na važnosti i EU očekuje da to pitanje dođe na dnevni red, posebno nakon što je formirana nova vlast na nivou države.

EU od BiH, također, traži da BiH osigura da sve osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita imaju efikasan pristup procedurama azila, te da, kako je navedeno, spriječi svaki rizik od nasilnog povratka u zemlje u kojima bi osobe mogle biti izložene progonu.

EU očekuje sankcije prema Rusiji

Osim po pitanju viza, EU očekuje od BiH da primjenjuje sankcije EU prema Rusiji, koje su u nekoliko navrata usvajane na razini Vijeća EU u proteklih desetak mjeseci. Jedan evropski dužnosnik je nedavno rekao za Nezavisne da je BiH formalno prihvatila sankcije, ali da ih ne sprovodi.

U posljednjim zaključcima Europskog vijeća iz prosinca prošle godine, u kojima je dodijeljen status kandidata za BiH, spominje se i potreba usklađivanja viznog režima s EU i primjena restriktivnih mjera. Iako se Rusija ne spominje imenom, iz konteksta se može zaključiti da se radi o toj zemlji. U 92. paragrafu BiH se poziva na punu primjenu sankcija, dok se u paragrafu 89. govori o potrebi usklađivanja vizne politike BiH sa EU.

I u Izvještaju o napretku Europske komisije ističe se da BiH treba da uvede vize Rusiji, napominjući da BiH ima još i bezvizni režim s Azerbejdžanom, Bahreinom, Kuvajtom, Omanom, Katarom i Turskom.

"BiH ne izdaje vize na državnoj granici. Da bi BiH imala sustav migracija koji dobro funkcionira u sigurnom okruženju, zemlja mora da se uskladi s viznom politikom EU", naglašeno je u tom izvještaju.