Bosna i Hercegovina jedina je država na području zapadnog Balkana kojoj će Europska unija direktno u budžet doznačiti 50 milijuna eura za neposrednu pomoć građanima.

Politicki.ba objavio je da će najugroženije obitelji dobiti do 600 maraka direktne financijske pomoći iz Europske unije kako bi se izborili s rastućim troškovima energetike.

Što su, međutim, preduvjeti koje je EU postavila pred vlasti Bosne i Hercegovine da bi se novac dobio?

Prema informacijama Politicki.ba, Brisel zahtijeva da Vijeće ministara BiH do kraja ovog mjeseca usvoji Akcijski plan za energetiku koji je Europska komisija pripremila za cijelu regiju zapadnog Balkana.

Također, uvjet je i da se imenuje Nacionalni koordinator za Fond predpristupne pomoći (IPA). Kada se to uradi, potpisat će se Financijski sporazum i time će se otvoriti vrata za doznačavanje novca.

Plan Europske komisije i Delegacije EU u Sarajevu je da sve bude završeno do 20. siječnja naredne godine. Novac će biti transferiran Budžetu Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) bit će zaduženo za njegovu distribuciju.

MVTEO će, nakon što Ministarstva financija entiteta odredi tko će dobiti koliko novca u domaćinstvima Bosne i Hercegovine, odobriti isplate.

One će se vršiti preko vaučera. 50 milijuna eura tako će biti – plan je Brisela – distribuirano građanima BiH tijekom zime. Bosna i Hercegovina jedina je država regije koja je dobila novac kojim će se pomoći građanima.

Ostalih pet država EU novac će dobiti za kupovinu energenata koji će potom biti distribuirani na tržište.

Ministarstva financija oba entiteta u BiH već imaju iskustva s ovakvim aktivnostima jer su tijekom ljeta i jeseni socijalno ugrožene kategorije dobile pomoć iz budžeta.

Stoga, ukoliko Vijeće ministara u ovom sazivu bude iole normalno radilo, za očekivati je da će do kraja siječnja naredne godine biti poznati svi detalji direktne pomoći EU građanima Bosne i Hercegovine.

EU je odredila 21 milijuna eura za energetsku efikasnost domaćinstava i malih i srednjih poduzeća. Taj novac će se realizirati preko entitetskih fondova za zaštitu okoliša.

Novac iz tog dijela pomoći EU bit će korišten za utopljavanje zgrada i kuća, ali i za postavljanje solarnih panela kako bi se i na taj način umanjili računi za energetiku, ali i – gdje je to moguće – povećala proizodnja struje iz obnovljivih izvora.

Pomoć EU tek je djelić onoga što će u vremenima pred nama pristizati iz Brisela.

Jučer je na summitu zapadni Balkan – EU u Tirani objavljeno da će Unija našu regiju pomoći s milijardu eura bespovratne pomoći. Novac će biti utrošen u jačanje energetske nezavisnosti i dizajniran je tako da može privući i do 2,5 milijardi eura investicija europskih banki i kompanija.

(www.jabuka.tv)