Europska komisija je najavila izdvajanje šest milijuna eura iz alokacije za državni program IPA 2018 za Bosnu i Hercegovinu za financiranje pomoći u pogledu migracija.

To se navodi u Informaciji Direkcije za europske integracije o odgovoru Europske komisije na upućenu molbu za razmatranje pomoći Europske unije Bosni i Hercegovini u vezi s migrantskom krizom, koju je Vijeće ministara BiH primilo k znanju danas na sjednici.

Europska komisija je predložila fokusiranje podrške na oblasti unapređenja identifikacije i registracije migranata te njihovog adekvatnog smještaja, posebno u područjima u blizini Sarajeva i u Unsko-sanskoj županiji i nastavak pružanja osnovnih usluga kao što su hrana, zdravstvena zaštita, neprehrambeni proizvodi, sigurnost, itd.

Treća oblast odnosi se na podršku Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine za unapređenje kapaciteta za graničnu kontrolu i nadzor. Predložena podrška bi se realizirala putem Programa posebnih mjera i po hitnom postupku, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.