Dvojica Posušaka su na šviacrskom kolodvoru pronašli vremena i za obradu popularne svatovske pjesme 'Danas majko ženiš svoga sina'.

Prema svemu sudeći napravili hit koji će se još godinama pjevati, kako u stranim tako i u domaćim svadbama.