U zgradi Vlade Hercegbosanske županije danas je potpisan ugovor između Vlade Hercegbosanske županije kao koncesora i tvrtke ''EARTH FINANCE'' d.o.o. kao koncesionara.

Ugovor je ispred Vlade Hercegbosanske županije potpisao ministar gospodarstva Hercegbosanske županije Miroslav Jaglica, a ispred tvrtke ''EARTH FINANCE'' d.o.o.  Mirko Medenica iz grupacije Woodburn Capital Partners, a potpisu je nazočio i Aleš Ottmar Ekonomski Savjetnik pri Ambasadi Češke Republike u BiH, navodi se na stranicama Vlade HBŽ-a.

Koncesionaru je dodijeljena koncesija za izgradnju solarne elektrane ''SE ORLOVAC'' ukupne instalirane snage 92,5 MW, u cilju  korištenja solarnog – potencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu ''ORLOVAC'' općina Tomislavgrad.

Jednokratna koncesijska naknada iznosi 20.176,60 KM, dok će se godišnja koncesijska naknada obračunavati u iznosu 1,8% od ukupnog bruto prihoda ostvarenog proizvodnjom električne energije.